AVALEHT  
Samojeedi koera tõututvustus
Phalene/Papilloni tõututvustus
NÄITUSETERMINID

 

 EST

 lühend

 ENG 

 lühend

Selgitus

 

 BEEBI
 

 KUTS
 

 JUN
 

 NOO
 

 AVA
 

 KAS
 

 CH
 

 VET
 

 KASV

 JÄRGL
 

 PAAR
 

 

 

 Baby
 

 Puppy
 

 Junior
 

 Interm
 

 Open

 Work
 

 CH
 

 VET

 Breeder

 Progeny

 Brace
 

 


Näituseklassid:
Beebiklass (BEEBI) - Baby Class; 4- 6 kuud*

Kutsikaklass (KUTS) - Puppy Class; 6-9 kuud*

Juuniorklass (JUN) - Junior Class; 9-18 kuud

Noorteklass (NOO)- Intermediate Class; 15-24 kuud

Avaklass (AVA) - Open Class; alates 15 kuust
 

Kasutusklass (KAS) - Working Class; alates 15 kuust
Tõugudel, kelle tõustandardis on märge “töökatsetega”, osadel põhjamaistel kelgukoertel ning hurtade raja- ja maastikujooksuvõistlustele lubatud tõugudele. 

 

Tsempoinklass (CH) - Champion Class; alates 15 kuust

Klassi registreerimiseks peab olema lisatud koopia ühest järgnevatest tunnistustest: F.C.I. rahvusvaheline tšempion või F.C.I. poolt tunnustatud riigi rahvuslik tšempion.
 

Veteranklass (VET)- veteran Class; alates 8 aastast
 

Kasvtajateklass (KASV) - Breeder Class
Võisteldakse näituse parima kasvataja nimetusele. Kasvataja saab võistelda igas tõus vaid ühe rühmaga. Klassis hinnatakse ühe kasvataja või kenneli samatõulist kolmest kuni viiest koerast koosneva rühma, kes on pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning antud näitusel saavutanud vähemalt hinde "VÄGA HEA". Klassis ei saa osaleda kutsikad. Igale koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada ERIAUHINNAEsimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb näituse parima kasvatajaklassi võistlusel.

Järglasteklass (JÄRGL) - Progeny Class
Võisteldakse näituse parima järglasteklassi nimetusele. Klassis hinnatakse isast või emast aretuskoera koos kolme  kuni viie järglasega, kes on pärit vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning antud näitusel saavutanud vähemalt hinde "VÄGA HEA". Klassis ei saa osaleda kutsikad. Aretuskoer ei pea osalema näituse võistlusklassis. Igale koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada ERIAUHINNAEsimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb näituse parima järglasteklassi võistlusel.

Paaride võistlus (PAAR) - Brace competiton
Võisteldakse näituse parima paari nimetusele. Klassis hinnatakse ühele omanikule kuuluvat ning ühe händleri poolt esitatavat samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnevat paari.  Need koerad on sellel näitusel saavutanud vähemalt hinde „VÄGA HEA“.Klassis ei saa osaleda kutsikad. Igale paarile tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada ERIAUHINNAEsimeseks tulnud paar, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb näituse parima paari võistlusel.
 

 

 SP
 

 VH
 

 H
 

 R
 

 0
 

 EVH
  EX
 

 VG
 

 G
 

 S
 

 0
 

 
 


Kohtuniku poolt tõu ringis koerale antud hinne:

Suurepärane (SP) - Excellent, punane lint* võib anda koerale, kes on väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile. Koer on suurepärases füüsilises vormis, harmoonilise ja tasakaaluka iseloomuga, oivalise kehahoiaku ning oma sugupoolele iseloomuliku välimusega. Koera väljapaistvad tõuomadused lubavad jätta tähelepanuta vähetähtsaid kõrvalekaldeid standardist. 

 

Väga hea (VH) - Very Good, sinine lint* võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, on tasakaalustatud proportsioonidega ja heas seisundis. Vähesed väiksemad puudused on lubatud. Selle hinde võib anda koerale, kes on oma tõu väljapaistev esindaja.
 

Hea (H) - Good, kollane lint* võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, kuid kellel on vigu - eeldusel, et neid ei ole varjatud.
 

Rahuldav (R) - Sufficent, roheline lint* võib anda koerale, kes vastab piisavalt oma tõu tüübile, kuid kellel puuduvad tõu üldtunnustatud jooned, või kelle füüsiline seisund jätab soovida.
 

Diskvalifitseeritud (0) - Disqualified, hall lint* antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead.
 

Ei või hinnata (EVH) - Cannot be judged, pruun lint* 

Koer, kellele ei saa anda ühtegi ülalmainitud hinnet, saadetakse ringist välja. See määratakse koerale, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.

 

 EAH

 PP


Eriauhind - Promotion Prize
Helelilla välimise ringi ja tumelilla sisemise ringiga rosett helelilla ja tumelilla paelaga.*
Kohtuniku poolt kutsikale antud eriauhind, koera ülendamiseks hea esinemise, mõne erakordselt hea eksterjööri omaduse puhul. Pärast kirjeldamist kutsutakse kõik beebikutsikad ja kutsikad ringi tagasi, isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad kataloogi numbrite järjekorras. Seejärel järjestab kohtunik neli parimat beebikutsikat, kellele ta võib määrata ERIAUHINNA.
 

 TPB

 BOB BABY


Tõu Parim Beebi - Best Of Breed Baby
Roosa välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja roosa paelaga.*
Esimeseks tulnud isase ja emase beebikutsika seast, kellele on omistatud ERIAUHIND, valitakse tõu parim beebi, kes osaleb Näituse Päeva Parima Beebi võistlusel.

 

 VSPB

 BOS BABY


Vastassugupoole Parim Beebi - Best Of Opposite Sex Baby
Roosa välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja roosa paelaga.*
Esimeseks tulnud isase ja emase beebikutsika seast, kellele on omistatud ERIAUHIND, valitakse vastassugupoole parim beebi.

 
 TPK BOB Puppy
Tõu Parim Kutsikas - Best Of Breed Puppy
Helelilla välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja helelilla paelaga.*
Esimeseks tulnud isase ja emase kutsika seast, kellele on omistatud ERIAUHIND, valitakse tõu parim kutsikas, kes osaleb Näituse Päeva Parima Kutsika võistlusel.
 
 VSPK BOS Puppy 
Vastassugupoole Parim Kutsikas - Best Of Opposite Sex Puppy
Helelilla välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja helelilla paelaga.*
Esimeseks tulnud isase ja emase kutsika seast, kellele on omistatud ERIAUHIND, valitakse vastassugupoole parim kutsikas.

 
 TPJ BOBJ
Tõu Parim Juunior - Best Of Breed Junior
Sinise välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja sinise paelaga.*
Esimeseks tulnud tunnustuse “Sertifikaadi kandidaat” saanud isane ja emane juuniorkoer võistlevad omavahel “Tõu Parima Juuniori” nimetusele. Tõu Parim Juunior võistleb Näituse Päeva Parima Juuniori nimetusele.
 
 VSPJ VSPJ
Vastassugupoole Parim Juunior - Best Of Opposite Sex Junior
Sinise välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja sinise paelaga.*
Esimeseks tulnud tunnustuse “Sertifikaadi kandidaat” saanud isane ja emane juuniorkoer võistlevad omavahel “Tõu Parima Juuniori” nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Juunior” .  

 
 TPV BOBV
Tõu Parim Veteran - Best Of Breed Veteran
Tumelilla välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja tumelilla paelaga.*
Esimeseks tulnud tunnustuse “Sertifikaadi kandidaat” saanud isane ja emane veterankoer võistlevad omavahel “Tõu Parima Veterani” nimetusele.  Tõu Parim Veteran võistleb Näituse Päeva Parima Veterani nimetusele.
 
 VSPV BOSV


Vastassugupoole Parim Veteran - Best Of Opposite Sex V
eteran
Tumelilla välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja tumelilla paelaga.* 
Esimeseks tulnud tunnustuse “Sertifikaadi kandidaat” saanud isane ja emane veterankoer võistlevad omavahel “Tõu Parima Veterani” nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Veteran”.  

 

 PI BM


Parim Isane - Best Male
Järestatakse 4 parimat isast tõuringis.  

 

 PE BF
Parim Emane - Best Female
Järjestatakse 4 parimat emast tõuringis. 
 
 TP BOB
Tõu Parim - Best Of Breed
Punase välimise ringi ja kollase sisemise ringiga rosett punase ja kollase paelaga.*

Esimeseks tulnud isane ja emane koer võistlevad  "Tõu parima" nimetusele. Tõu parim koer osaleb näituse rühmavõistlustel. 

 
 VSP BOS
Vastassugupoole Parim - Best Of Oppsite Sex
Rohelise välimise ringi ja valge sisemise ringiga rosett valge ja rohelise paelaga.*

Esimeseks tulnud isane ja emane koer võistlevad  "Tõu parima" nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetusele "Vastassugupoole parim".

 
 SK CQ
Sertifikaadi  kandidaat - Certificate candidate, roosa lint*
Tunnustuse “Sertifikaadi kandidaat” võib kohtunik anda  suurepärase hinde saanud koerale, kes on hindamise hetkel üldmulje järgi suurepärane ning anatoomialt ja olekult nii veatu, et ta arvatakse sertifikaadi vääriliseks.
 
 JUN SERT JUN CAC
Juuniortsempioni sertifikaat - Junior Champion certificate
Sinise välimise ja valge sisemise ringiga rosett, sinise ja valge paelaga.*
On juuniortsempioniks saamise aluseks. JUN SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis parimale “sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta.

 

 SERT

 CAC


Välimikutsempioni kandidaadi sertifikaat - Champion certificate candidate
Sinise välimise ringi ja valge sisemise ringiga rosett sini-must-valge või sinise, musta ja valge paelaga.*
On tšempioniks saamise aluseks. EST SERT-i saab võtta vastu 24 kuu vanune koer. SERT omistatakse sugupoole parima valiku ringis vastavalt F.C.I. või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta.
 


 VET SERT
 

 VET CAC


Veteransertifikaat - Veteran certificate
Valge välimise ringi ja sinise sisemise ringiga rosett, valge ja sinise paelaga.

On Veteran Tsempioniks saamise aluseks. VET SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis parimale “sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta.
 

 CACIB CACIB
"Certificat d'Aptitude au Championnat Internationale de Beauté de la F.C.I." - Rahvusvahelise Välimikutšempioni Kandidaadi Sertifikaat. 
Valge rosett valgete alapaeltega*

See on aluseks rahvusvahelise tšempiontiitli saamiseks. CACIB omistatakse vastavalt F.C.I. tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele.
Rahvusvahelisel näitusel võib kohtunik omal äranägemisel anda sugupoole parima võrdluses tunnustusega SK kõrgeimale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või tsempionklassi koerale CACIB-i.


 RES-CACIB

 R-CACIB


Reserv-CACIB
Oranž rosett oranžide paeltega.*
Rahvusvahelisel näitusel võib kohtunik omal äranägemisel anda sugupoole parima võrdluses tunnustusega SK kõrgeimale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või tsempionklassi koerale CACIBi ja järgnevale noorte-, ava-, kasutus- või tsempionklassi koerale res. CACIBi.
 

 BIS KUTS BIS Puppy
Näituse Parim Kutsikas - Best In Show Puppy
Kohtunik valib näituse kõikide tõu parimate kutsikate hulgast eraldi kutsikate BIS ringis näituse neli kaunimat kutsikat.
 
 BIS VET BIS VET
Näituse Parim Veteran - Best In Show Veteran
Kohtunik valib näitusel osalnenud  ja tõu parimaks  veteranideks valitute vahel  ringis neli kaunimat veterani.
 

 BIS JUN 

 BIS JUN


Näituse Parim Juunior - Best In Show Junior
Kohtunik valib näitusel osalnenud  ja tõu parimaks  juunioriks valitute vahel juunioride seas neli kaunimat juuniorit.
 


 RÜP
 

 BIG
Rühma Parim - Best In Group
Rühmanäitustel on “Best In Show” ´l õigus osaleda kõikide tõugude “Tõu Parim” nimetuse saanud koertel. 
Kohtunik valib rühmade järgi neli parimat. 
 

 BIS

 BIS


Näituse Parim - Besy In Show
Rahvusvahelistel ja rahvuslikel kõikide tõugude näitustel on “Best In Show” `l õigus osaleda I – X rühma rühmavõistluste võitjatel. 
Kohtunik valib kõikide rühma võitjatest BIS ringis näituse neli kõige kaunimat.
 

 

*  Lindi värvus on erinevates riikides erinev. Tabelis on toodud Eesti näitustel omistatavate lintide värvused. 

Kõik beebi- ja kutsikaklassis saadud hinnangud olenemata näitusest ja riigist on mitteametlikud ja ei ole aluseks tiitlite saamisel. Mõnes riigis on kutsikate osalemine näitustel keelatud, ei eksisteeri kutsika klassi.
 

UUDISED
Meie Pömmu sai isaks
Meil sündisid samojeedi kutsikad!
Kohtuvaidlus on lõppenud
Papillon Fideli ja Kaisa agility tulemused
Terviseuuringute tulemused